Verenigingszaken

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) is van rechtswege opgericht bij het passeren van de splitsingsakte bij de notaris. Bij de aankoop van een appartementsrecht wordt de koper automatisch lid van de VvE. Wat betekent dit voor u?

Woonnieuws berichten

Verbeterd energielabel 2010

Sinds 1 januari 2008 moeten woningeigenaren bij verkoop een energielabel overhandigen aan de koper. Hierop kwamen vanuit diverse instanties kritische reacties over de kwaliteit van het label. Het ministerie van VROM heeft de aangedragen kritiekpunten opgepakt en meegenomen in de uitwerking van het verbeterd energielabel.

Aanpassingen energielabel

Het nieuwe label bevat nu een afbeelding van het woningtype waarop het label van toepassing is. Duidelijk wordt gemaakt dat labels alleen vergelijkbaar zijn als ze zijn opgesteld voor hetzelfde woningtype. Naast de eenheid MegaJoules als maat voor energieverbruik staan nu ook de eenheden kWh (elektriciteit) en m³ (gasverbruik) op het label, die beter te begrijpen zijn voor de consument. Om de kwaliteit van de labels beter te borgen worden de controles op bedrijven die labels verstrekken aangescherpt. Eerder al werd naar aanleiding van kritiek van Vereniging Eigen Huis een examenregeling ingevoerd voor labeladviseurs en kregen consumenten een inzagerecht in de opnamegegevens.