Additionele diensten (indien van toepassing)

Door onze jarenlange ervaring hebben wij een brede expertise opgebouwd op het gebied van VvE-beheer. Dit heeft onder andere geresulteerd in een uitgebreid netwerk met diverse partijen, zoals verzekeraars, aannemers, juristen en bouwkundigen.

E. Additionele diensten (indien van toepassing)

  • mijn VvE-dossier online
  • opstarten van een slapende of nieuwe VvE en begeleiding bij oplevering
  • het jaarlijks opstellen en doorbelasten van de stookkosten (gas-, electra- of waterverbruik)
  • het verzorgen van huurdersverklaringen
  • het verzorgen van een notulist bij ledenvergaderingen
  • opstellen van een meerjaren onderhoudsplan
  • tussentijds opstellen van financiële rapportage t.b.v. het bestuur
  • verzorgen van de salarisadministratie indien de VvE personeel in dienst heeft (bv. een huismeester)
  • het laten opstellen van een accountantsrapport en het aanleveren van de gegevens hiervoor