Administratief en financieel beheer

Wij zijn experts op het gebied van VvE-beheer. Tempelaars VvE-beheer beschikt over een uitgebreid en solide netwerk, bestaande uit partijen als verzekeraars, aannemers, juristen en bouwkundigen.

A. Administratief en financieel beheer

Standaard dienstenpakket:

  • opstellen van het ledenregister
  • innen van ledenbijdragen
  • signaleren van achterstallige betalingen van de ledenbijdragen en het nemen van (incasso) maatregelen
  • verstrekken van gegevens aan notaris en makelaar t.b.v. eigendomsoverdracht
  • opstellen van de (jaarlijkse) begroting en signaleren van overschrijdingen
  • opstellen financieel jaaroverzicht voor bewoners/eigenaren (balans en exploitatierekening)
  • verrichten van (gefiatteerde) betalingen en boeken van ontvangsten en uitgaven
  • administreren van de bankrekening(en)
  • begeleiden van de kascommissie
  • toelichting van de jaarrekening en begroting tijdens de algemene ledenvergadering