Verenigingszaken

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) is van rechtswege opgericht bij het passeren van de splitsingsakte bij de notaris. Bij de aankoop van een appartementsrecht wordt de koper automatisch lid van de VvE. Wat betekent dit voor u?

Woonnieuws berichten

Aandeel vermogen VvE voor belastingaangifte

Als u een appartement bezit, bent u automatisch lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE). De VvE bouwt uit de servicekosten en de bijdragen van de eigenaren een vermogen op dat wordt gereserveerd voor onderhoud aan het gebouw. Onlangs (09/01/2009) heeft het Hof van Amsterdam (zie onderstaand) geoordeeld dat u als eigenaar van een appartementsrecht uw aandeel in het eigen vermogen van de VvE moet aangeven in box 3. Dit in navolging van gelijke uitspraken (14/09/2007) door de rechtbank in Haarlem. Mocht de VvE negatief eigen vermogen hebben, dan kan het aandeel hierin uiteraard als een schuld in box 3 worden opgenomen.

Een overzicht van het aandeel per appartement kunt u zelf berekenen aan de hand van het reservefonds van uw vereniging en uw aandeel in de vereniging (zie hiervoor de akte van splitsing). Uiteraard kunt u het bedrag ook opvragen bij uw regiokantoor. Omdat uw aangifte inkomstenbelasting over het belastingjaar 2008 voor 1 april ingediend moet zijn, mag het saldo per 1 januari 2007 en saldo van 31 december 2007 worden gebruikt. Deze jaarstukken zijn immers bekend.
Aandeel in vermogen vereniging van eigenaren behoort tot heffingsgrondslag

Hof Amsterdam heeft onlangs beslist dat het aandeel in het vermogen van een vereniging van eigenaren is aan te merken als een bezitting die behoort tot de rendementsgrondslag in box 3. De waarde van deze bezitting moet afzonderlijk worden bepaald en wel op de nominale waarde. Het hof bevestigde daarmee de uitspraak van Rechtbank Haarlem.