Secretariële en bestuurlijke ondersteuning

Wij zijn experts op het gebied van VvE-beheer. Tempelaars VvE-beheer beschikt over een uitgebreid en solide netwerk, bestaande uit partijen als verzekeraars, aannemers, juristen en bouwkundigen.

B. Secretariële en bestuurlijke ondersteuning

Standaard dienstenpakket:

1. Bestuurlijk voorbereiden van de algemene ledenvergadering waaronder:

  • het eenmaal per jaar in overleg met het bestuur initiëren, convoceren, bijwonen van de algemene ledenvergadering
  • zorgdragen voor de uitnodigingen, presentielijst en volmachten
  • reserveren van vergaderruimte verzenden van de notulen met besluiten- en actiepuntenlijst
     

2. Secretariële ondersteuning waaronder:

  • doorgeven benodigde wijzigingen aan de Kamer van Koophandel
  • bijhouden en verwerken van alle relevante inkomende en uitgaande correspondentie
  • archivering van alle stukken van de vereniging, met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen
     

Vanuit onze jarenlange ervaring zijn wij voorstander van een eigen bestuur (minimaal voorzitter) gekozen uit en door de eigenaren. Dit vergroot immers de betrokkenheid van de leden.