Verenigingszaken

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) is van rechtswege opgericht bij het passeren van de splitsingsakte bij de notaris. Bij de aankoop van een appartementsrecht wordt de koper automatisch lid van de VvE. Wat betekent dit voor u?

Woonnieuws berichten

BTW schilder- en schoonmaakwerk

Verschillende diensten zijn sinds kort verlaagd van 19% naar 6% BTW. Hiermee kan de VvE weer besparen op haar kosten.

Schoonmaakwerk
Schoonmaakwerk in de algemene ruimte van de VvE valt vanaf 1 januari 2010 onder het 6%-tarief. Schoonmaakwerkzaamheden aan de buitenkant van woningen, zoals gevelreiniging en glazenwassen, en specifieke schoonmaakdiensten binnen het gebouw, zoals schoorsteenvegen en CV-reiniging en andere diensten die niet tot de normale werkzaamheden van een schoonmaker behoren, vallen onder het 19%-tarief. Overigens is huishoudelijke verzorging vrijgesteld van btw, voor zover het personen betreft die voor thuiszorg geïndiceerd zijn op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Schilderwerk
Met ingang van 15 september 2009 geldt het lage BTW van 6% voor woningen ouder dan 2 jaar in plaats van 15 jaar. Op basis van het officiële besluit van de staatssecretaris mag het 6% BTW tarief worden toegepast op woningen ouder dan 2 jaar. Net als voorheen dient de opdrachtgever wel een BTW-ouderdomsverklaring te ondertekenen. Deze regeling is slechts van toepassing op stuc- en schilderwerk. Voor dekvloeren, lichte scheidingswanden en glaswerk dient altijd 19% BTW in rekening te worden gebracht.