Technisch- en contractenbeheer

Door onze jarenlange ervaring hebben wij een brede expertise opgebouwd op het gebied van VvE-beheer. Dit heeft onder andere geresulteerd in een uitgebreid netwerk met diverse partijen, zoals verzekeraars, aannemers, juristen en bouwkundigen.

C. Technisch- en contractenbeheer

Standaard dienstenpakket:

1. Dagelijks technisch beheer waaronder:

 • 24 uur per dag bereikbaar voor acute klachten
 • het behandelen van aangelegenheden die verband houden met het "gemeenschappelijk dagelijks onderhoud"
 • uitbrengen van adviezen over uit te voeren dagelijks onderhoud
 • controle van de uitgevoerde werkzaamheden
 • ter plaatse beoordelen of, en op welke wijze, een bepaalde reparatie is gewenst
   

2. Contractenbeheer waaronder:

 • het controleren en administreren van onderhoudscontracten ten behoeve van technische installaties en voorzieningen,afgesloten door de vereniging
 • het uitbesteden en controleren van de in de VvE overeengekomen servicewerkzaamheden, zoals liftinstallaties, schoonmaakwerkzaamheden etc.
 • het afsluiten en beheren van energiecontracten
   

Wij zijn van mening dat het in het belang van de VvE is dat het planmatige (lange termijn) technisch beheer in samenwerking met het bestuur plaatsvindt.